IMAGE4.GIF (1413 bytes)  Sense Spirit 
Aura reading - healing - Reiki - Workshops - Coaching
Denis Bierling IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Aura and chakra's IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Aura sessions IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Reiki IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Reiki sessions IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Coaching IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Workshops IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Special offers IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Questions, information or make appointment?
IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Relevant books
IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Related sites
IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Feedback
IMAGE4.GIF (1413 bytes)
Back to mainpage IMAGE4.GIF (1413 bytes)

 

IMAGE4.GIF (1413 bytes)

 

Do you know any interesting books about spirituality? Please send an email to: books@sensespirit.nl and your book will be listed as soon as possible!

Interesting books:


Pamela Bal - Het complete droomwoordenboek

Sarah Bartlett - Aura's

Carolina Bont - Een nieuwe werkelijkheid
Carolina Bont - Spirituele ervaringen van een kind
Carolina Bont - Succes door bezieling

Barbara Ann Brennan - Licht op de aura

Deepak Chopra - Mensen van het licht
Deepak Chopra - De belofte van het licht
Deepak Chopra - De wereld van Merlijn
Deepak Chopra - De terugkeer van Merlijn
Deepak Chopra - Dochters van het licht

Deepak Chopra - Spiritueel golfen (voor de golfers onder ons een MUST!!!)

Paulo Coelho - The Alchemist
Paulo Coelho - De duivel en het meisje
Paulo Coelho - De vijfde berg
Paulo Coelho - Veronika besluit te sterven
Paulo Coelho - Eleven Minutes

Geoffrey Cornelius & Paul Devereux - De verborgen taal van de sterren

Maurice M. Cotterell - De supergoden

Erich von Daniken - Tekens voor de eeuwigheid
Erich von Daniken - De goden waren kosmonauten

Malcolm Godwin – Wie ben je? 101 manieren om naar jezelf te kijken.

V.J. Hewitt & Peter Lorie - Nostradamus

Anodea Judith - Handboek Chakrapsychologie
Anodea Judith - Chakra werkboek

Jane Lyle - De renaissance Tarot

Anne en Daniel Meurios-Givaudan – Verslag van een reiziger in de astrale wereld

Helen Palmer - Handboek Enneagram

Maarten W.T. Post - Djenghis Khan, De sleutel tot het raadsel Nostradamus

James Redfield - De Celestijnse belofte
James Redfield - De Celestijnse Visie
James Redfield - Het tiende inzicht
James Redfield - The secret of Shambhala

Jozef Rulof - Een blik in het hiernamaals

Baird T. Spalding - Life and teachings of the masters of the far east

Diane Stein - De kern van Reiki

Lisinka Ulatowska – Samenzwering samenspel

Neale Donald Walsch - Conversations with God: an uncommon dialogue
Neale Donald Walsch - Conversations with God: an uncommon dialogue. Book 2.
Neale Donald Walsch - Conversations with God: an uncommon dialogue. Book 3.

Neale Donald Walsch - Vriendschap met God
Neale Donald Walsch -
En met God
Neale Donald Walsch - Nieuwe Openbaringen

Gary Zukav - The seat of the soul
Gary Zukav - Soul stories